Naša svetila so izbrana glede na kakovost ter njihovo skladnost z mejnimi vrednostmi glede elektromagnetne združljivosti (kratko: EMC). Ta prispevek pojasnjuje, kaj točno je EMC in zakaj je skladnost s standardi tako pomembna.

Ključne točke na kratko:
• Elektromagnetna združljivost vključuje dejavnike oddajanja motenj in odpornosti na motnje. Popolnoma zanesljiva in varna je le tista razsvetljava, ki je v skladu z mejnimi vrednostmi in ima vsaj klasifikacijo 3 (CISPR25 CLASS 3).
• Možni viri motenj so signali WLAN, radijski valovi mobilnih telefonov, navigacijskih naprav, telematika in radar.
• Naši izdelki so vsaj razreda 3 ali 4, kar pomeni visoko stopnjo varnosti.

 

Kaj točno je elektromagnetna združljivost?

Vsaka elektronska naprava oddaja elektromagnetno sevanje ali elektromagnetne motnje. Elektromagnetna združljivost ali na kratko EMC opisuje, kako elektronske naprave reagirajo druga z drugo ter med seboj. V vsako vozilo je vgrajenih veliko elektronskih komponent, zato je potrebno preprečiti medsebojne motnje ali celo nenamerne okvare drugih naprav v bližini. To se imenuje emisija motenj.

Hkrati pa morajo biti nameščene naprave zaščitene pred motnjami drugih virov elektromagnetnih sevanj, da brezhibno delujejo v bližini drugih elektronskih naprav. To je znano tudi kot odpornost na motnje. Dobra elektromagnetna združljivost je dosežena, če je izdelek odporen na motnje drugih naprav in hkrati sam ne oddaja motenj.

Kaj lahko povzroči okvaro izdelka za razsvetljavo?

Izdelke za razsvetljavo lahko motijo viri elektromagnetnih motenj iz elektronike vozila, zaradi česar je moteno njihovo normalno delovanje. Uporaba zanesljivih delovnih in opozorilnih luči je še posebej pomembna za intervencijska vozila, gradbene stroje, kmetijska vozila in druga delovna okolja, ki vključujejo povečano tveganje. V nasprotnem primeru lahko okvara svetilk hitro povzroči nevarne situacije in v najslabšem primeru telesne poškodbe.

 

Pravni predpisi

V EU obstaja zakon za elektronske naprave, ki ureja elektromagnetno združljivost opreme, ki se daje na ceste. Takšne naprave morajo izpolnjevati ustrezne zaščitne zahteve in specifikacije za oddajanje motenj in odpornost na motnje, ki so opredeljene v standardih. Veljajo zakonski predpisi:

CISPR 25
ISO 7637
ISO 11452

Certifikacijski simbol ECE R10 EU velja tudi za testirane naprave. To zagotavlja informacije o elektromagnetni združljivosti in preverja, ali so emisije motenj in sprejem motenj naprave znotraj mejnih vrednosti. Vsa elektronika vozila mora imeti odobritev ECE R10.

 

Kaj je treba upoštevati pri EMC?

Nujno je treba upoštevati standard CISPR za EMC. CISPR 25 je tehnični standard o emisijah motenj, ki je razdeljen na klasifikacije od 1 (najslabše) do 5 (najboljše).

Izdelki razreda 5 izpolnjujejo najvišje zahteve in jih je mogoče namestiti na primer neposredno poleg antene. Naprave s klasifikacijo 3 že izpolnjujejo zakonske standarde in nudijo primerno zaščito v običajni praksi. Njihova emisija motenj je tako nizka, da druge električne naprave nimajo negativnega vpliva.

Naši izdelki večinoma spadajo vsaj v razred 3, veliko izdelkov v razred 4 ali celo 5. Dokazano so absolutno funkcionalno varni in zanesljivi v vseh aplikacijah.

Nazaj na novice