Procesi dela v skladiščih postajajo vse bolj dinamični in kompleksni. Skladiščno okolje je glavni vir tveganja. Že rutinski premik viličarja in manjša nepozornost upravljalca viličarja ali osebe v bližini lahko privede do poškodbe. Ste poskrbeli, da so viličarji opremljeni s vsemi svetlobnimi pripomočki za povečanje varnosti v bližini viličarja?

Z izboljšanim stanjem na področju varnosti in zdravja pri delu dosežemo boljše počutje zaposlenih, boljšo izrabo sredstev za delo ter večjo produktivnost. Danes je med osnovno opremo viličarja obvezna uporaba oranžne strešne bliskavke, sirene za vzvratno vožnjo in delovnega žarometa, ki projecira modro piko na tla za viličarjem.

Ta oprema, čeprav učinkovita, pogosto ne opozarja dovolj na premajhno razdaljo do mimovozečega viličarja. Ste pomislili na uporabo delovnega žarometa, ki projecira modro črto na levo in desno strani viličarja ter s tem opozarja na nevarno območje tik ob vozilu?
Rešitev lahko nadgradite še z zamenjavo modre pike s krivuljo v obliki črke U (U-perimeter), ki označuje nevarno območje na celotnem zadnjem delu viličarja.

Se tudi pri vas viličarji, zaradi količine ali narave dela, vozijo z večjo hitrostjo? Predlagamo, da modro piko zamenjate z modro puščico, saj tako ne opozarjate le na bližino, temveč tudi na smer gibanja viličaja.

Varstvo in zdravje pri delu je skrb vsakega izmed nas. In ker so ljudje najpomembnejši, vaše blago in oprema pa dragoceno, vam ponujamo nekatere možnosti, ki pripomorejo k preprečevanju poškodb pri delu z viličarjem.

U-perimeter

Projecira modro krivuljo v obliki črke U, s katero označuje varnostni perimeter viličarja. Delovni žaromet se namesti na zadnjo stran viličarja.


art.: EWLU512062

Modra črta

Projecira modro črto, s katero označuje varnostni perimeter viličarja. Delovni žaromet se namesti na levi in desni bok viličarja.


art.: EWLX5326B

Modra puščica

Projecira modro puščico, s katero opozarja na bližino in smer premikajočega viličarja. Delovni žaromet se namesti prednji in/ali zadnji del viličarja.


art.: EWL511215

Modra pika

Projecira modro piko, s katero opozarja na bližino premikajočega viličarja. Delovni žaromet se namesti prednji in/ali zadnji del viličarja.


art.: EWLX7326B

Nazaj na novice